Adopen

 

MAK DOORS е главен увозник и производител на PVC профили од програмата PENWOOD на ADOPEN – Турција.

Производите од програмата PENWOOD на ADOPEN имаат најдобри цени на пзарот, а воедно имаат и најдобра термичка изолација на профилот со коефициент 1.1W

Документи и сертификати за квалитет

Документ 1
Документ 2

^0C86DF1CCC8522F8807D463334080ED37E9468E07F4AE63071^pimgpsh_fullsize_distr ^320EB7DD9F210C276D55CD8ED1926CD5C1B7690FE87C53AE21^pimgpsh_fullsize_distr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^8278FA9C86A87EB97DAE1531F1B33937FE12FA4A4C8C76CD04^pimgpsh_fullsize_distr